ಶೃಂಗಾರ ಕತೆಗಳ ರಾಜಾ ಸೈಟ್ ( PDF) !!

160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕತೆಗಳು, 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಓದುಗರ ಬೇಟಿ..ಒಬ್ಬನೇ ಲೇಖಕ!

Kan XXX Novel

WARNING

THIS IS AN ADULT SITE AND CONTAINS EXPLICIT SEX…

YOU MAY READ ONLY IF YOU ARE ADULT OF 18+ YRS AGE…

ALL STORIES ARE FICTIONAL AND HAS NO RELEVANCE TO ANY LIVING PERSON OR DEAD OR REAL PLACES ETC

IF YOU LIKE SEX SCENES, YOU MAY READ AT  YOUR OWN WILL AND RISK!!

PLEASE DO NOT READ THE BLOG IN GULF, SAUDI AND SUCH COUNTRIES IF PORN/SEX SITES ARE PROHIBITED THERE..FOLLOW RULES AND BE SAFE.

PLEASE DO NOT READ THE BLOG IN YOUR OFFICES, SCHOOLS , COLLEGES IF IT IS PROHIBITED OR AGAINST THE RULES.

  

USE CONDOMS FOR SAFE SEX!

Valentine’s day special….Africa dalli pranaya jodigalu

GRAAMA KAAMAYANA: FULL – 22 CHAPTERS

Raaja basureshwarana saahasagalu ( ch1 to 13)

7 dinakke 7 heNNugaLu

kaamachandrana saahasagaLu ch 1 -13

kaamachandrana-saahasagalu-ch 14-17

%d bloggers like this: