ಶೃಂಗಾರ ಕತೆಗಳ ರಾಜಾ ಸೈಟ್ ( PDF) !!

160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕತೆಗಳು, 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಓದುಗರ ಬೇಟಿ..ಒಬ್ಬನೇ ಲೇಖಕ!

Busy, Busy, Busy!!!

Mar 10, 2009

Friends,

I am very busy now with office work —being Financial year ending Project works…. I will take some time before Posting new story chapters…Please wait and see…

ಗೆಳೆಯರೆ,

ಈ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ…ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು, ಕತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು… ಕಾದು ನೋಡಿ…

ಇತಿ ನಿಮ್ಮ

 ~ಶೃಂಗಾರ!

ಮಾರ್ಚ್ ೧೦, ೨೦೦೯

%d bloggers like this: