ಶೃಂಗಾರ ಕತೆಗಳ ರಾಜಾ ಸೈಟ್ ( PDF) !!

160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕತೆಗಳು, 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಓದುಗರ ಬೇಟಿ..ಒಬ್ಬನೇ ಲೇಖಕ!

Kannada PDF stories

Latest sexy Story in PDF available here published on Sep 29th

Prema saMbhoga- Rich lady loves a poor boy

WARNING:

THIS IS AN ADULT SITE AND CONTAINS EXPLICIT SEX…

YOU CAN READ ONLY IF YOU ARE ADULT OF 18+ YRS AGE.. ALL STORIES ARE FICTIONAL AND HAS NO RELEVANCE TO ANY LIVING PERSON OR DEAD OR REAL PLACES ETC

PLEASE DO NOT READ THE BLOG IN GULF, SAUDI AND SUCH COUNTRIES IF PORN/SEX SITES ARE PROHIBITED THERE..FOLLOW RULES AND BE SAFE.

PLEASE DO NOT READ THE BLOG IN YOUR OFFICES, SCHOOLS , COLLEGES IF IT IS PROHIBITED OR AGAINST THE RULES.

USE CONDOMS FOR SAFE SEX!

This page is for my readers who cannot view or read Kannada on their computers…

Index of PDF stories

(READ THE STORIES IN CHAPTER-WISE ORDER..1,2,3 ETC TILL THE END..DO NOT READ JUST ONE OR TWO IN BETWEEN, YOU MAY NOT APPRECIATE THE FULL STORY AND CONTINUITY!!)

 1. Angavikala pranaya saphala ( Invalid,mature lady+ young man wheel chair sex)

 2. Cine- kamayana ( Movie scandal story)

 3. SWARGA DWEEPADA RAHASYA- CH.1   CH.2  CH.3  CH.4    CH5  CH.6, CH 7   CH 8CH 9 &10, Ch 11,  Ch 12 Ch 13,  Ch 14, Ch15 – COMPLETED 

 4. WOMAN AND PET DOG( NAAYAKI OLISIDA NAAAYI)-ANIMAL SEX!!

 5. SUPER SOOLE -PART 2- INDIA TOUR-1 ( SEQUEL)

 6. SUPER SOOLE MATTU PAAPADA VARA- 1,2, 3

 7. Confessions of a Ladies tailor- ch 1,( tappoppige- kannada),   chapter 2 (FULL) 07.10.12

 8. Guptagamini Estate ( Lesbian Story)

 9.     Dukhakke maddu= Sukhada muddu 1 and 2,part 3  Part4, Part 5  Part 6

 10.     Birthday special-Jaali mattu Khushi semen-aar!

 11. comedy- If  I write such silly stories..!

 12. Valentine’s Day with Aunties ( Kaamu)- 1, part 2

 13. Game- aa? kaam-aa?part 1 , part 2, part 3, part 4, part 5, part 6 

 14. AARUSHI-HEMARAJ-TALWAR SEX CASE SOLVED!

 15. Kaamu in Goa ( christmas special-1),2, 3 and 4

 16. BISI NESS FAMILY 1 AND 2, 3,4 and 5

 17. Vishwa kappu special story1 and 2, 3

 18. vandana+nandana= bandhana – ch 1-6,  7, 8, 9

 19. madana mallana atireka purana-1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12

 20. PICS!-Public sex in foreign country ( ರಸ್ತೆ, ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೆದುರು  ಸಂಬೋಗ-ವಿದೇಶಿ ಚಿತ್ರಗಳು)

 21. Japan shoki kotlu baaki ( Full)

 22. Keraladalli pranaya herala – Part 1 and 2, Part 3-6

 23. bindu mattu indu sikkarindu ( New kamachandra saahasa)-Full

 24. Mall maal maalu- full

 25. World cup foot ball special XXX story Part 1, Part 2Part 3 ,Part 4 , pic, Part 5

 26. kamachandrana hosa saahasagalu- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15

 27. Inspector Bhimsingh Sahasa- Ooty yalli Duty mattu Beauty! – Part 1, Part 2 ,     part 3, part 4 , part 5, part 6

 28. yugadhi special story

 29. Raaja basureshwarana saahasagalu ( ch1 to 13)

 30. ರಾಜಾ ಬಸುರೇಶ್ವರನ ಸಾಹಸಗಳು- ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಾಯ (raja basureshwaranasaahasagaLu-special chapter)

             Old vintage collections:

 31. Valentine’s day special story in PDF: Africa dalli pranaya jodigalu

 32. GRAAMA KAAMAYANA: FULL – 22 CHAPTERS

 33. My English Erotic stories -Free

 34. Sankranthi special-graama kaamayana special -2

 35. Pongal special-graama kaamayana special edition-1

 36. Celebrity  fantasy serial- 1

 37. Celebrity  fantasy serial- 2

 38. Inspector Bheemsingh saahasa- 1

 39. Deepavali special –

 40. chaLi chaLi taaLenu ee bisiyaa – full story

 41. obbattu mattu oggattu-part 5

 42. obbaTTu mattu oggaTTu – bhaaga 4

 43. obbattu-mattu-oggattu-part3-

 44. yugadhi special-obbattu mattu oggattu-part and 2

 45. kamanahabbake-sikka-jaali-mattu-khushi-complete

 46. africadalli_pranayajodigalu-ch5 —

 47. africadalli_paranayajodigalu_ch4

 48. africadalli_paranayajodigalu_ch1_3

 49. konaarak komale pranaya payana- bhaga 3 ( final chapter)

 50. konaarak komale pranaya payana- bhaga 1

 51. konarak-komale-pranya-payana-bhaga-2–

 52. nanna assistaNt  praNya seve–

 53. 7 dinakke 7 heNNugaLu

 54. nanna seksreTariya pranayaseve

 55. kaamachandrana saahasagaLu ch 1 -13

 56. kaamachandrana-saahasagalu-ch 14-17

 57. kamachandra-chapter18

%d bloggers like this: